Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (із змінами) (далі - Закон):

16.11.2022

Відповідно до статті 42-6 Закону України «Про зайнятість населення» територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з дня реєстрації ним відповідної заяви:

до 7 робочих днів – про видачу дозволу;

до 3 робочих днів – про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

16.11.2022

Зразок: заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

19.08.2022

Зразок: заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

21.02.2022
1. Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України. 2. Фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра. 3. Документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
30.01.2018

Відповідно до частині 4 статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», дублікат дозволу видається у разі його втрати або пошкодження.

Дублікат втраченого дозволу видається за умови подання роботодавцем до обласного центру зайнятості, яким видано дозвіл, складеної у довільній формі заяви про видачу дубліката у зв’язку з його втратою.

16.11.2022

15.10.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном».

Зокрема, суттєві зміни стосуються категорій іноземних працівників, переліку документів та порядку їх подання, розміру та порядку внесення плати за оформлення дозволу, підстав для відмови та скасування дозволів тощо.

16.11.2022

Зразок: заява про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

18.08.2022

Якщо роботодавець, хоче отримати дозвіл на застосування праці іноземця, він повинен звернутися до Тернопільського обласного центру зайнятості за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б, 4 поверх, кабінет № 405. Контактний телефон: (0352) 23-49-82.

Для отримання дозволу роботодавець подає до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, такі документи:

30.01.2018
Для внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства подається заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
30.01.2018