Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858 _______________________________________________ (найменування органу, до якого подається заява) _______________________________________________ (повне та скорочене найменування роботодавця - _______________________________________________ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
21.02.2022
Якщо роботодавець, хоче отримати дозвіл на застосування праці іноземця, він повинен звернутися до обласного центру зайнятості за адресою: 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б, 4 поверх, кабінет № 405. Контактний телефон: (0352) 23-49-82.
30.01.2018
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.
30.01.2018
1. Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України. 2. Фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра. 3. Документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
30.01.2018
1. Заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовується праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці; 2. Копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку; 3. Кольорова фотокартка іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра; 4.
30.01.2018
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858 _____________________________________________ (найменування органу, до якого подається заява) _____________________________________________ (повне та скорочене найменування роботодавця - _____________________________________________ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи - підприємця)
21.02.2022
Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.
30.01.2018
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р.
30.01.2018
Для внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства подається заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.
30.01.2018