Ні, не можна. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України видається виключно на паперовому бланку - аркуші форматом А5. Зразок бланка та його технічний опис затверджено постановою КМУ від 24.01.2023 р. № 68.

16.05.2023

У разі втрати дозволу на працевлаштування іноземця можна отримати дублікат цього дозволу.

Роботодавець повідомляє про втрату дозволу регіональний центр зайнятості, який видав такий дозвіл (відповідно до ст. 425 Закону України «Про зайнятість населення» (із змінами), подає у довільній формі заяву про видачу дубліката дозволу.

Регіональний центр зайнятості протягом семи робочих днів з дня отримання від роботодавця документів приймає рішення про видачу дубліката дозволу та видає такий дублікат.

16.05.2023
Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України видається в паперовій формі.
16.02.2023

з/п

Одержувач
(назва ЦЗ)

ЄДРПОУ

Номер рахунку

Банк одержувача

МФО

банку

23.01.2023

Відповідно до частині 4 статті 425 Закону України «Про зайнятість населення», дублікат дозволу видається у разі його втрати або пошкодження.

Дублікат втраченого дозволу видається за умови подання роботодавцем до обласного центру зайнятості, яким видано дозвіл, складеної у довільній формі заяви про видачу дубліката у зв’язку з його втратою.

16.11.2022

Ви можете подати заяву і комплект документів для видачі дозволу на застосування праці іноземця лише через рік з дня прийняття рішення Тернопільським обласним центром зайнятості про скасування попереднього дозволу (згідно з пп.5 п.1 ст. 429 ЗУ «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (зі змінами).

16.05.2023

Для отримання дозволу на працевлаштування іноземця необхідно надати у центр зайнятості такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці (форма заяви - додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 68);

16.02.2023

Дозвіл на працевлаштування в Україні Вам отримувати не потрібно.

Це передбачено пп.1 п.6 статті 42 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами), згідно з яким працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства здійснюється без дозволу на працевлаштування.

16.02.2023

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (із змінами) (далі - Закон):

16.11.2022

Відповідно до статті 42-6 Закону України «Про зайнятість населення» територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення в такі строки з дня реєстрації ним відповідної заяви:

до 7 робочих днів – про видачу дозволу;

до 3 робочих днів – про продовження дії дозволу або про внесення змін до нього.

16.11.2022