Так, потрібно. Відповідно до статті 425 Закону України «Про занятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами) роботодавець зобов’язаний не пізніше як за 30 днів (після виникнення обставин) звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (у центр зайнятості), про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:
27.02.2024

Згідно зі статтею 422 Закону України «Про зайнятість населення», для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець подає до регіонального центру зайнятості такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 24.01.2023 № 68), в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до закону не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

20.10.2023

Відповідно до Закону України «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України» № 2471-ХІ від 28.07.2022 (надалі – Закон), громадяни Республіки Польща, їхні подружжя та діти (незалежно від громадянства), які у встановленому порядку в’їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їхні діти, які народилися на території України, мають право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців із дня набрання чинності Закону.

18.09.2023

Так, потрібно. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» (із змінами) (далі – Закон) роботодавець зобов’язаний звернутися до регіонального центру зайнятості щодо внесення змін до дозволу у разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства.

05.07.2023

Ні, не можна. Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України видається виключно на паперовому бланку - аркуші форматом А5. Зразок бланка та його технічний опис затверджено постановою КМУ від 24.01.2023 р. № 68.

16.05.2023

Для продовження дії дозволу роботодавець подає такі документи:

1) заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 24.01.2023 № 68);

2) фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу – у разі зміни інформації в них.

Заява про продовження дії дозволу подається роботодавцем до обласного центру зайнятості не пізніше ніж за 20 і не раніше ніж за 50 календарних днів до закінчення строку дії такого дозволу.

26.10.2023

Так, має таке право. Абзацом першим частини 4 статті 3 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (із змінами) (далі – Закон) визначено, що іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

17.10.2023
   Які документи подаються для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?

Згідно зі статтею 422 Закону України «Про зайнятість населення», для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець подає до регіонального центру зайнятості такі документи:

14.08.2023

Відповідно до частини 4 статті 424 Закону України «Про зайнятість населення» (із змінами) (далі – Закон) безоплатно здійснюються видача та продовження дії дозволу на застосування праці:

1) осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та осіб, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

05.07.2023

Ви можете подати заяву і комплект документів для видачі дозволу на застосування праці іноземця лише через рік з дня прийняття рішення Тернопільським обласним центром зайнятості про скасування попереднього дозволу (згідно з пп.5 п.1 ст. 429 ЗУ «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI (зі змінами).

16.05.2023