Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 _____________________________________ (найменування органу, до якого подається заява) _____________________________________ (повне та скорочене найменування роботодавця — _____________________________________ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця) ЗАЯВА про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Прошу видати дозвіл на застосування праці _______________________ (прізвище, _________________________________________________________________ ім’я, по батькові) _________________________________________________________________ (громадянство/підданство) на строк ________________________________________________________ (зазначається строк дії дозволу згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”) на посаді (за професією) ___________________________________________, (згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 “Класифікатор професій”) який є:  іноземним найманим працівником;  відрядженим іноземним працівником;  внутрішньокорпоративним цесіонарієм;  іноземним високооплачуваним професіоналом;  засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;  іноземним працівником творчої професії;  іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;  іноземним ІТ-професіоналом;  випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________. (назва світового рейтингу) Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці. Адреса електронної пошти _____________________________________ Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________ _________________________________________________________________ Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________ _________________________________________________________________ Контактний телефон ___________________________________________ Додаток: на ___ арк. ___ ___________ 20___ р. _____________________ (підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця) ________________ (ініціали та прізвище) МП (за наявності) _____________________