Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 _____________________________________________ (найменування органу, до якого подається заява) _____________________________________________ (повне та скорочене найменування роботодавця - _____________________________________________ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) ЗАЯВА про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці ____________________ ___________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) ___________________________________________________________________________ (громадянство/підданство) до ___________________________________________________________________________ (зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України “Про зайнятість населення”) на посаді (за професією) ______________________________________________________________, (згідно з Національним класифікатором ДК 003:2010 “Класифікатор професій”) який є: іноземним найманим працівником; відрядженим іноземним працівником; внутрішньокорпоративним цесіонарієм; іноземним високооплачуваним професіоналом; засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні; іноземним працівником творчої професії; іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземним ІТ-професіоналом; випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ________________________________________________________________________ (назва світового рейтингу) Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці. Адреса електронної пошти _______________________________________________ Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” ______________________________________ ___________________________________________________________________________ Місцезнаходження роботодавця - юридичної особи/фізичної особи - підприємця ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Контактний телефон _____________________________________________________ Додаток: на ___ арк. ___ ___________ 20___ р. ______________________________ (підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи - підприємця) __________________ (ініціали та прізвище) МП (за наявності)