Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 _____________________________________ (найменування органу, до якого подається заява) _____________________________________ (повне та скорочене найменування роботодавця — _____________________________________ юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця) ЗАЯВА про внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Прошу внести зміни до дозволу № ___________ на застосування праці _________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________________________________________ (громадянство/підданство) у зв’язку із:  зміною найменування юридичної особи — роботодавця, реорганізацією або виділом юридичної особи — роботодавця, зміною імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи — підприємця, який є роботодавцем;  оформленням нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі в разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;  зміною найменування посади іноземця або особи без громадянства, переведенням на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл. Адреса електронної пошти ______________________________________ Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________ _________________________________________________________________ Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________ _________________________________________________________________ Контактний телефон ____________________________________________ Додаток: на ___ арк. ___ ___________ 20___ р. _____________________ (підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця) ________________ (ініціали та прізвище) МП (за наявності) _____________________ ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. № 437 “Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 48, ст. 1722). 2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 42 “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 12, ст. 316). 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 28 “Про внесення змін до Порядку видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, ст. 336).