З метою забезпечення належних умов для організації проведення тренінгів для  безробітних громадян, які перебувають на обліку у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, раціонального використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості повідомляє про проведення конкурсного відбору суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг (тренінгів) для безробітних громадян у травні 2018 року.

Прогнозована кількість учасників одного тренінгу з числа безробітних – 12-15 осіб, тривалість заходу – 90 хв. Загальна кількість тренінгів на травень 2018 року – 3 (три). Загальна вартість 3-х тренінгів – 2700 грн. (дві тисячі сімсот грн., 00 коп.)

Орієнтовані тематичні блоки тренінгів, в яких прийматимуть участь безробітні громадяни додається. Тематика тренінгів має відповідати тематичним блокам.

Пропозиції щодо участі у конкурсному відборі приймаються з 14.00 год. 23 квітня 2018 року до 17 год. 15 хв. 07 травня 2018 року за адресою 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна 1б, Будинок праці, 3 поверх, каб. № 307, контактний телефон (0352) 52-51-95, 52-89-30.

Для участі у конкурсному відборі надавачі послуг подають пропозиції про участь разом з такими документами, серед яких:

  • копія виписки/витягу із Єдиного державного реєстру із зазначенням основного виду економічної діяльності – провадження інформаційної діяльності за відповідними напрямами;

  • цінова пропозиція з наданням проекту кошторису послуги;

  • інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з надання послуг;

  • наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг за аналогічними договорами з наданням копій цих договорів.

Подані пропозиції будуть оцінюватися за такими критеріями:

- вартість наданих  послуг;

- відповідність затребуваним тематикам;

- наявність працівників відповідної кваліфікації;

- досвід надання аналогічних послуг.

Конкурсний відбір не проходять:

  • професійно-технічні навчальні заклади державної служби зайнятості;

  • Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

  • надавачі послуг, які надають послуги на волонтерських засадах та/або на безоплатній основі.

Документи вкладаються в окремий конверт, який запечатується, скріплюється печаткою (за наявності) надавача послуг та надсилається або подається до центру зайнятості з написом: «На конкурс надавачів інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг (тренінгів) для безробітних громадян у травні 2018 року».

Надавачі послуг – учасники конкурсного відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни до закінчення зазначеного в оголошенні строку подачі пропозицій про участь у конкурсному відборі та до дати засідання конкурсної комісії.

За результатами розгляду поданих документів конкурсна комісія, протягом  3-х робочих днів з дня розкриття пропозицій, враховуючи відповідність визначеним критеріям прийнятності, приймає рішення про відбір одного чи декількох надавачів послуг за окремими напрямами та/або видами послуг.

Засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів підприємництва у сфері інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних послуг (тренінгів) для безробітних громадян у травні 2018 року щодо розкриття конвертів з пропозиціями та прийняття рішення про допущення до участі у відборі або відхилення поданих пропозицій відбудеться 08 травня 2018 року о 11.00 год. за адресою: 46010, м.Тернопіль, вул. Текстильна 1б, Будинок праці, 3 поверх, каб. №304.

У засіданні конкурсної комісії мають право брати участь, без права голосу, представники надавача послуги, що подали пропозиції про участь у конкурсному відборі.

 

№з/п

Орієнтовані тематичні блоки тренінгів

Цільова аудиторія

1

Активізація внутрішніх ресурсів щодо пошуку роботи

Безробітні громадяни

2

Методи ефективної самопрезентації при працевлаштуванні

Безробітні громадяни

3

Започаткування власної справи та професійна самореалізація

Безробітні громадяни