Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви і документів, які до неї додаються, видача опису прийнятих документів 

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

В день отримання заяви та документів, які до неї додаються

2.

Розгляд заяви та наданих до неї документів, їх перевірка на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Протягом наступного  робочого дня після прийняття заяви

3.

Самостійне отримання відомостей про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу або про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Не пізніше 2-ох  робочих днів з дати надходження документів

4.

Подання службової записки керівнику з долученням відповідних документів для прийняття рішення

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Впродовж 3-х  робочих днів з дня реєстрації документів

5.

Прийняття рішення щодо продовження дії  дозволу,

керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступник

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

 

Впродовж 3-х робочих днів з дня реєстрації документів

 

6.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю копія цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою та розміщується на сайті територіального органу)

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Впродовж 2–х робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

7.

Прийом та реєстрація документів, які підтверджують внесення роботодавцем плати за продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

начальник

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

В день отримання від роботодавця листа та платіжного поручення (квитанції тощо), які до нього додаються

8

Оформлення продовження дії дозволу

начальник

 

провідний фахівець з питань зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

За умови звернення роботодавця та зарахування коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, зазначений територіальним органом