У найближчі роки деякі професії залишаться в минулому або трансформуються в нові. Передбачається, що в подальшому все більше місце займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища. Зростання обсягів шкідливих викидів в атмосферу ставлять проблеми екології на одне з перших місць в сучасному глобальному світі.

Одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері екології. Сьогодні екологічний сектор не існує як окрема галузь. Перетворення економіки призводить до того, що у всіх галузях з'являються фахівці, що займаються питаннями екології. У всьому світі йде активна боротьба за охорону навколишнього середовища. Затверджуються нові закони про захист природи та жорсткі екологічні стандарти, будуються очисні споруди на підприємствах. Екологічний контроль стає справою суспільства, а не окремих фахівців.

В екологічному секторі головну роль гратимуть контроль за змінами навколишнього середовища, розвиток технологій переробки відходів в більшості галузей і планування проектів та програм з урахуванням технологій повного циклу (від проектування продукту до його виготовлення, використання і вторинної переробки або захоронення). Екомоніторинг і впровадження екологічних практик стануть в найближчі десятиліття обов'язковою частиною роботи у всіх секторах промисловості та транспорту.

Еколог – це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на живі організми. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз розвитку ситуації. Вивчає наслідки запуску космічних ракет, контролює діяльність шкідливих виробництв, стежить за утилізацією радіоактивних відходів. З'ясовує причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу. Основним завданням екологів є розвиток в суспільстві екологічної свідомості – підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище, поширення кращих практик.

Екоаудитор – спеціаліст, який виконує аудит промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу на навколишнє середовище за рахунок модернізації виробництва, зміни практик і методів роботи.

Рециклінг-технолог – спеціаліст з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, а також безвідходного виробництва.

Екопроповідник – спеціаліст, який розробляє і проводить освітні та просвітницькі програми для дітей і дорослих щодо способу життя, пов'язаного зі зниженням навантаження на навколишнє середовище (неперероблені відходи, роздільний збір сміття, екологічно свідомий спосіб життя тощо), а також програми для виробничих підприємств з екологічних практик виробництва.

Парковий еколог – спеціаліст, до завдань якого входить моніторинг та аналіз екологічного стану громадських просторів (парків, скверів, площ, алей). Розробка і впровадження рішень з озеленення, заселення території тваринами, птахами, комахами та ін. Реалізація заходів з підтримки екологічного балансу на зеленій території всередині міста. Наприклад, в лондонській організації “The Royal Parks”, що опікується вісьмома міськими парками, є своя команда екологів, завдання якої – дбати про 418 рідкісних видів рослин, тварин і грибів.

Спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф – інженер, який працює над усуненням наслідків забруднення навколо великих промислових центрів, танення вічної мерзлоти, руйнівного впливу радіаційних і океанських пластикових звалищ тощо. До його завдань належить розробка і реалізація програм з подолання наслідків та недопущення повторень таких катастроф.

Консультант з переробки відходів. Відходи є великою проблемою для нашої планети. Консультанти мають володіти знаннями з біології та хімії, щоб привнести нові ідеї та обрати методи щодо утилізації відходів певного типу.

Ековожатий – спеціаліст, який підтримує ініціативні громадські групи, що працюють на поліпшення екології, забезпечує обмін інформацією між ними, допомагає організувати громадський контроль виробництв і моніторинг поведінки людей в містах і селах.

Сьогодні сільськогосподарські професії мало користуються популярністю, але в подальшому їх престиж буде зростати. Новітні технології дозволять ефективно обробляти площі, людям будуть допомагати сільськогосподарські роботи, автоматизовані системи та безпілотне обладнання. Агрономи, селекціонери, фахівці з генної інженерії сільськогосподарських рослин залишатимуться затребуваними в майбутньому.

Агрокібернетик – висококваліфікований фахівець з впровадження нових технологій, пов’язаних з інформатизацією і автоматизацією сільськогосподарських підприємств.

Агроном-економіст – висококваліфікований фахівець з забезпечення конкурентоздатної продукції та економічно ефективної роботи сільськогосподарської компанії, організовує роботу підприємства відповідно до потреб ринку. Здійснює управління економічними ризиками підприємства.

Оператор автоматизованої сільгосптехніки – спеціаліст, який керує автоматизованою технікою на фермі: системами датчиків, безпілотниками і агроботами.

Сільськогосподарський еколог – спеціаліст з утилізації відходів, отриманих унаслідок ведення сільського господарства. Також займається відновленням ґрунтів.

Фахівці з вирощування генно-модифікованих сільськогосподарських культур і розведення худоби із застосуванням генної інженерії. Народонаселення Землі зростає шаленими темпами і тому збільшується потреба в продуктах харчування. Традиційні підходи вирощування рослин та відгодівлі тварин вже не здатні забезпечити прогодовування швидко зростаючого населення нашої планети. Вчені продовжують працювати над тим, щоб ці методи дозволяли не лише збільшувати кількість продукції, підвищувати урожайність, а також забезпечувати користь для здоров’я людей.

Нині у лабораторіях іде активна робота над створенням наступних поколінь рослин із вбудованими вакцинами і вітамінами.

В майбутньому фермери застосовуватимуть методи генної інженерії для збільшення обсягів урожаю і виробництва білків, корисних для здоров'я людей. Учені вже працюють над вирощуванням томатів з вакциною і отриманням лікувального молока від корів, кіз і овець.

Виробник органічних продуктів харчування. Органічна їжа завжди була популярна серед екосвідомих громадян і в даний час органічні продукти харчування більш популярні, ніж будь-коли раніше. Займаючи близько 10% ринку продуктів харчування і напоїв, органічні продукти, в зв'язку зі зростаючою популярністю, можуть претендувати на масовий попит.