Для внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства подається заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає: - у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем, копію паспорта фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем; - у разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства – копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку; - у разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту).