1. Заява за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України. 2. Фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра. 3. Документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися. Документи, передбачені цією статтею, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.