Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ. 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

4 поверх, каб. 405, каб. 403 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Конституція України (із змінами), Закон України «Про зайнятість населення» (із змінами), Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про імміграцію» (із змінами), Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

5

Акти Кабінету Міністрів Україн

 

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства, зокрема на умовах сумісництва.

Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

 • відряджені іноземні працівники;

 • внутрішньокорпоративні цесіонарії;

 • іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

 • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства.

Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

 • - іноземні високооплачувані професіонали;

 • - засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;

 • - випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;

 • - іноземні працівники творчих професій;

- іноземні ІТ-професіонали.

Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

- п’ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34,36,37,39,41,43,48 Закону України «Про освіту»;

- десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, які відносяться до особливих категорій іноземців та осіб без громадянства   

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець подає:

- заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

- кольорову фотокартку іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

- копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

- копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

      Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні;

- осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, - копія довідки про звернення за визнанням особою без громадянства.

Вищезазначені документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або через уповноважений ним орган чи особу (за дорученням).

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, надає роботодавцю  опис прийнятих документів одразу після прийняття від нього заяви про видачу дозволу та документів, що подаються разом з відповідною заявою.

Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, протягом наступного робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду.

9.   

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить: - для дозволів, що видаються на строк від одного до трьох років, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

 • для дозволів, що видаються на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

 • для дозволів, що видаються на строк до шести місяців, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Видача дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, осіб, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та осіб, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства, здійснюються безоплатно

10.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Стаття 424 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із змінами)

11.

Строк надання адміністративної послуги

У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 Закону України «Про зайнятість населення», територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції протягом семи робочих днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення щодо видачі дозволу. Протягом двох робочих днів територіальний орган надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за видачу дозволу, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати

12.

Порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець не вніс  плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дозволу, таке рішення та дозвіл скасовуються

13.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок для внесення плати розміщено на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості

14.

Результат надання адміністративної послуги

Територіальний орган оформлює та видає дозвіл за умови звернення роботодавця після перерахування ним коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, зазначений територіальним органом.

Дозвіл видається на строк:

 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки – для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 421 Закону України «Про зайнятість населення»;

 • дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки – для відряджених іноземних працівників;

 • дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;

 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем або особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органові

15.

Примітка

На офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості у розділі «Видача дозволів іноземцям» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також типові зразки заяв та інших документів