Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ. 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

4 поверх, каб. 405 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Конституція України (із змінами), Закон України «Про зайнятість населення» (із змінами), Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про імміграцію» (із змінами), Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

5.

Акти Кабінету Міністрів України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства, зокрема на умовах сумісництва.

Роботодавець отримує також дозвіл для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

 • відряджені іноземні працівники;
 • внутрішньокорпоративні цесіонарії;
 • іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Особливими категоріями іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні, є:

 • - іноземні високооплачувані професіонали;
 • - засновники та/або учасники, та/або бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні;
 • - випускники університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
 • - іноземні працівники творчих професій;

- іноземні ІТ-професіонали.

Роботодавець може отримати дозвіл, за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як:

- п’ять мінімальних заробітних плат – іноземним найманим працівникам у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34,36,37,39,41,43,48 Закону України «Про освіту»;

- десять мінімальних заробітних плат – для всіх інших категорій найманих працівників.

Вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці осіб, які відносяться до особливих категорій іноземців та осіб без громадянства  

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Результат надання адміністративної послуги

Територіальний орган оформлює та видає дозвіл за умови звернення роботодавця особисто або через уповноважений ним орган чи особу (за дорученням).

Дозвіл видається на строк:

 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на три роки – для особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, визначених частиною другою статті 421 Закону України «Про зайнятість населення»;
 • дії договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, але не більш як на три роки – для відряджених іноземних працівників;
 • дії рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну – для внутрішньокорпоративних цесіонаріїв;
 • дії трудового договору (контракту), але не більш як на один рік – для всіх інших іноземних найманих працівників.

Роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем або особою без громадянства трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладання трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, територіальному органові

Примітка

На офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також типові зразки заяв та інших документів

 

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець подає:

- заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;

- кольорову фотокартку іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

- копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку;

- копію проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

      Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

- іноземних працівників творчих професій - нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

- відряджених іноземних працівників - копію договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

- внутрішньокорпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копію контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

Вищезазначені документи, які були видані за кордоном, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.