Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ. 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

4 поверх, каб. 405 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Конституція України (із змінами), Закон України «Про зайнятість населення» (із змінами), Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про імміграцію» (із змінами), Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

5.

Акти Кабінету Міністрів України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Роботодавець зобов’язаний звернутись до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі територіальний орган), про внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з таких обставин:

  • зміна найменування юридичної особи– роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи–роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи–підприємця, який є роботодавцем;
  • оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;
  • зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл  

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Разом із заявою про внесення змін до дозволу роботодавець подає:

  • у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем;
  • у разі оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства – копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
  • у разі зміни назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл, -проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту)

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець зобов’язаний  звернутися до територіального органу із заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених у п. 6 «Підстава для отримання адміністративної послуги».

Роботодавець, який не звернувся до територіального органу із заявою про внесення змін до дозволу в установлений строк, несе відповідальність відповідно до закону

9.   

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга «Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» безоплатна        

10.

Строк надання адміністративної послуги

У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 Закону України «Про зайнятість населення», територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення щодо внесення змін до дозволу. Протягом двох робочих днів територіальний орган надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення

11.

Результат надання адміністративної послуги

Територіальний орган оформлює та видає дозвіл за умови звернення роботодавця

12.

Примітка

На офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україна» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з  внесення змін до дозволу за застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також типові зразки заяв та інших документів