Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ.

46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1б,

4 поверх, каб. 405

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Конституція України (із змінами), Закон України «Про зайнятість населення» (із змінами), Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про імміграцію» (із змінами), Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з застосуванням праці іноземців та осіб без громадянства, зокрема на умовах сумісництва.

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Для продовження дії дозволу роботодавець подає до територіального органу виконавчої влади, що  реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (далі Територіальний орган) не пізніше ніж за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу:

-  заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

- фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- документи, згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець особисто або через уповноважений ним орган чи особу (за дорученням) подає до Територіального органу комплект документів щодо продовженні дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.

Територіальний орган надає роботодавцю опис прийнятих документів  одразу після прийняття від нього заяви про продовження дії дозволу та документів, що подаються разом з відповідною заявою.

Територіальний орган протягом наступного робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

9.

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

 - для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

  • для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
  • для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи, яка зараховується до бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, плата за продовження дії дозволу не справляється

10.

Строк надання адміністративної послуги

У разі відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 428 Закону України «Про зайнятість населення», територіальний орган протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення щодо продовження дії дозволу. Протягом двох робочих днів територіальний орган надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для здійснення плати за продовження дії дозволу, а також розміщує на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати

11.

Порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує  державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення. Якщо роботодавець не вніс  плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про продовження дії  дозволу, таке рішення скасовується

12.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки відповідних місцевих бюджетів, які обліковуються за кодом класифікації доходів бюджету 5040400. Розрахункові рахунки для внесення плати розміщені на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості

13.

Результат надання адміністративної послуги

За наявності підстав дія дозволу може продовжуватися необмежену кількість разів. Територіальний орган оформлює продовження дії дозволу та видає його роботодавцю або уповноваженій ним особі.

14.

Примітка

На офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, а також типові зразки заяв та інших документів