Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 р. № 858

_____________________________________

(найменування органу, до якого подається заява)

_____________________________________

 (повне та скорочене найменування роботодавця —

_____________________________________

юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

ЗАЯВА
про продовження строку дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Прошу продовжити строк дії дозволу на застосування праці _________

                        

__________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________________________

(громадянство/підданство)

до  ______________________________________________________________________________

(зазначається строк згідно з вимогами статті 423 Закону України
“Про зайнятість населення”)

на посаді (за професією) ___________________________________________,

(згідно з Національним класифікатором 
ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

який є:

  • іноземним найманим працівником;
  • відрядженим іноземним працівником;
  • внутрішньокорпоративним цесіонарієм;
  • іноземним високооплачуваним професіоналом;
  • засновником та/або учасником, та/або бенефіціаром (контролером) юридичної особи, утвореної в Україні;
  • іноземним працівником творчої професії;
  • іноземцем або особою без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • особою, яка подала заяву про визнання особою без громадянства, або особою, яка оскаржує рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;
  • іноземним ІТ-професіоналом;
  • випускником вищого навчального закладу, включеного до першої сотні у світовому рейтингу ____________________________________________.

                           (назва світового рейтингу)

Підтверджую, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів не пов’язана з належністю до громадянства України та не потребує надання допуску до державної таємниці.

Адреса електронної пошти  ____________________________________

Код виду економічної діяльності згідно з Національним класифікатором ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”________________

_________________________________________________________________

Місцезнаходження роботодавця — юридичної особи/фізичної особи — підприємця _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Контактний телефон ___________________________________________

Додаток: на ___ арк.

 

___ ___________ 20___ р.

 

 

_____________________

(підпис керівника юридичної особи ∕ фізичної особи — підприємця)

________________

(ініціали та прізвище)

МП (за наявності)_____________________

Зразок: заява про продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства