Тернопільський обласний центр зайнятості

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ.

46002, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1б,

4 поверх, каб. 403

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

 

4.

Місцезнаходження центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

5.

Інформація щодо режиму роботи центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закон України

Закон України „Про зайнятість населення” (далі – Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення роботодавця або уповноваженого представника (за дорученням роботодавця)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява у довільній формі.

Роботодавець зобов’язаний звернутися до районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільського міськрайонного центру зайнятості або Тернопільського обласного центру зайнятості про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства (частина перша статті 4210 Закону України „Про зайнятість населення”).

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа (за дорученням роботодавця) через районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості у паперовій формі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Три робочих днів з дня отримання заяви

13.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлюється наказом Тернопільського обласного центру зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості.