Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ.

46002, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1б,

4 поверх, каб. 403

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

 

Інформація про районні філії Тернопільського обласного центру та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості надання адміністративних послуг

4.

Місцезнаходження центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

5.

Інформація щодо режиму роботи центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

6.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центра надання адміністративної послуги

Районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості.

Адреси на веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості (ter.dcz.gov.ua)

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон)

8.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.11.2017 № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», із змінами

Умови отримання адміністративної послуги

9.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця про продовження дії дозволу.

10.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для продовження дії дозволу роботодавець або уповноважена особа (за дорученням роботодавця) подає такі документи:

1) заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2) фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3) документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

11.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає роботодавець не пізніш як за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу особисто або уповноважена ним особа (за дорученням роботодавця) через районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості у паперовій формі.

12.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

Продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»

12.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу
на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

  • для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
  • для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
  • для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається Тернопільським обласним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про продовження дії дозволу, таке рішення скасовується.

12.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Рахунки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, відкриті
у територіальних органах Казначейства

13.

Строк надання адміністративної послуги

Три робочі дні з дня отримання заяви

14.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом,
не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного
з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

15.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про  відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1) неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2) подання зави та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.

16.

Результат надання адміністративної послуги

- Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- відмова у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

17.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви копія рішення надсилається роботодавцю протягом двох робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати
(у разі прийняття рішення про продовження дії дозволу), також інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати розміщуються на офіційному веб-сайті.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у продовженні дії дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється через районні філії Тернопільського обласного центру зайнятості та Тернопільський міськрайонний центр зайнятості або  Тернопільський обласний центр зайнятості