Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1.

Прийом та реєстрація заяви і документів, які до неї додаються, видача опису прийнятих документів

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

В день отримання заяви та документів, які до неї додаються

2.

Розгляд заяви та наданих до неї документів, їх перевірка на наявність підстав для зупинення розгляду заяви

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Протягом наступного  робочого дня після прийняття заяви

3.

Самостійне отримання відомостей про зміну найменування юридичної особи-роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи-роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи-роботодавця

начальник

відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Впродовж 3-х робочих днів з моменту отримання відповідної заяви

4.

Подання службової записки керівнику з долученням відповідних документів для прийняття рішення

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Впродовж 3-х  робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви

5.

Прийняття рішення щодо внесення змін до  дозволу

керівник територіального органу (суб’єкта надання адміністративної послуги) або його заступник

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

 

Протягом 3-х робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви

 

6.

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою,  розміщується на сайті територіального органу)

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

Протягом 2–х робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

7.

Оформлення та видача дозволу

Начальник відділу

 

провідний фахівець з питань зайнятості

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ

За умови звернення роботодавця