Тернопільський обласний центр зайнятості________________
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

46007, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

5 поверх, каб. 513 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15;
п’ятниця: 8.00 – 16.00;

обідня перерва: 13.00 – 14.00

3.

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 22-02-01;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

4.

Місцезнаходження центра надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ рекрутингу управління реалізації політики зайнятості

46007, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

5 поверх, каб. 513 

5.

Інформація щодо режиму роботи центра надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер: 8.00 – 17.15;
п’ятниця: 8.00 – 16.00;

обідня перерва: 13.00 – 14.00

6.

Телефон (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центра надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 22-02-01;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

7.

Закон України

Закон України „Про зайнятість населення” (далі – Закон)

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення роботодавця або уповноваженого представника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява роботодавця.

Роботодавець зобов’язаний звернутися до Тернопільського обласного центру зайнятості, про скасування дозволу за таких обставин:

1) трудовий договір (контракт) або гіг-контракт з іноземцем чи особою без громадянства припинено;

2) припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;

3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або особою без громадянства (частина перша статті 4210 Закону України „Про зайнятість населення”)

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подає роботодавець особисто або уповноважена ним особа до Тернопільського обласного центру зайнятості

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатна

12.

Строк надання адміністративної послуги

Три календарних дні з дня отримання заяви

13.

Результат надання адміністративної послуги

Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Рішення оформлюється наказом Тернопільського обласного центру зайнятості та не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня його прийняття розміщується на офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості та повідомляється роботодавцю засобами електронного зв’язку

Додаток 7 до наказу Тернопільського обласного центру зайнятості 06.01.2023 № 13 «Д»