Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Тернопільський обласний центр зайнятості,

Відділ організації надання послуг роботодавцям ОЦЗ. 46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1-б,

4 поверх, каб. 405 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 8.00 – 17.15
п’ятниця, 8.00 – 16.00

обідня перерва, 13.00 – 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0352) 23-49-82, факс (0352) 23-49-82;
E-mail : ocz_tr@dcz.gov.ua ,

http://www.dcz.gov.ua/ter/control/uk/index

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Конституція України (із змінами), Закон України «Про зайнятість населення» (із змінами), Закон України «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про імміграцію» (із змінами), Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій»

5.

Акти Кабінету Міністрів України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для отримання адміністративної послуги

Роботодавець зобов’язаний звернутися до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за таких обставин:

  • трудовий договір (контракт) з іноземцем чи особою без громадянства припинено;
  • припинено виконання договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, у зв’язку з яким був направлений іноземець або особа без громадянства;
  • територіальний орган або підрозділ центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, прийняв рішення про визнання іноземця або особи без громадянства біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
  • подання роботодавцем письмової заяви про скасування дозволу за вищезазначених обставинабо виявлення територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, таких обставин

7

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга «Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства» безоплатна

8

Результат надання адміністративної послуги

У разі наявності підстав, передбачених статтею 4210 Закону України «Про зайнятість населення» територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, приймає рішення про скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та протягом двох робочих днів надсилає роботодавцю копію цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою, а також розміщує на офіційному веб-сайті Територіального органу державної служби зайнятості інформацію про прийняте рішення

9

Примітка

На офіційному веб-сайті Тернопільського обласного центру зайнятості у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги з  скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства